Kas turundusjuht peab olema palgaline töötaja?

On teada-tuntud fakt, et turundusel kui kogu ettevõtet hõlmaval protsessil on konkurentsivõime tõstmisel ja -eeliste saavutamisel tähtis roll.

Tihti juhtub, et turunduseelarve kui lihtsaim kokkuhoiuvõimalus, satub löögi alla esimesena. 

Kulude optimeerimise teele astunud ettevõtetest osutuvad edukamaks need, kes oskavad ja suudavad efektiivselt ja läbimõeldult tegutseda, kitsamates tingimustes paindlikud olla ning mõistlikke alternatiive leida.

Üks kulude optimeerimise vahend on vastavalt vajadusele teenused sisse osta. Lisaks meil laialt levinud IT- ja raamatupidamisteenusele saab sisse osta turunduse juhtimise teenust. Millistele ettevõtetele selline vorm sobib, millised on kasud ning mida peab arvestama, selgitab turunduse juhtimise teenust pakkuva ettevõtte RK Media OÜ partner Andre Poopuu.

Millistele ettevõtetele sobib turunduse juhtimise teenust sisse osta?

Tegelikult sobib see kõikidele ettevõtetele. Turundusjuhi teenus saab olla sobilik ettevõtte üldise turunduskava ja -tegevuste kaardistamiseks ja elluviimiseks, baseeruda konkreetsel projektil või aidata kaasa konkreetsele turundustegevuse osale (ideede väljatöötamine, tootmisprotsess, vähempakkumise korraldamine teostusele). 

Eelkõige on teenuse sisseostmine otstarbekas väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kus tööjõuressurss on piiratud ja pädeva turundusjuhi palkamine suure palgakulu tõttu pea võimatu. Samas sobib hästi ka suurematele ettevõtetele, kel on ajutiselt vaja suurendada tööjõuressurssi kas siis konkreetse projekti jaoks või sesoonsusest tulenevalt. 

Teenuse sisseostmise peale tasub mõelda ka juhul, kui on vaja värskeid ideid või abi olemasolevate ideede teostamisel.

Kõikidele ettevõtetele see ju siiski ei sobi või ei ole mõtekas?

Iga ettevõtte lähtepunkt koostööks on erinev, seega ei pruugi mõnele sobida turunduse juhtimise täis-, vaid osaline teenus. Pean silmas olukorda, kus suuremal firmal on oma turundusmeeskond ja näiliselt lisaressurssi palgata ei ole vaja. Samas on ettevõtte areng või projekti käik selline, kus teatud projekti osa (näiteks uue võimaliku kliendibaasi kaardistamise) jaoks ressurssi ei ole, ning selle asemel, et meeskonnas töökoormust märgatavalt tõsta ja lisapingeid tekitada, tasub kaasata see väljast. Meie saame selles olla täiendavaks tööjõupuhvriks.

Millised on teenuse sisseostmise peamised kasud?

Ettevõtluses on tähtis rahaline kokkuhoid ja turundusjuhi teenuse sisseostmisel on kasu momentaalne – maksma peab vaid vajalike teenuste eest, puuduvad püsivad palga- ja maksu- ning büroo- ja administratiivkulud. Teenuse tellijale antakse selge pilt sellest, mida ta raha eest saab: iganädalane või -kuine ülevaade tegevustest ning kalkulatsioonid ja eelarved enne tegevuse alustamist. 

Kindlasti on suureks kasuks uued ideed, mis väljastpoolt tulija tihtilugu kaasa toob. Eemaltvaatajale on pilt enamasti selgem ja „müravabam”. Kui ideed on olemas, aga ei tea, kuidas neid ellu viia, aitame anda ülevaate sobilikest reklaami- ja disainibüroodest, trükikodadest, meediaagentuuridest ja kodulehe valmistajatest ning vajadusel korraldame turul tegutsevate reklaami- ja disainiettevõtete seas vähempakkumisi või ideede kogumisi.

Tihti on turundusjuhid oma varasemates valikutes kinni ning n-ö suure pildi haaramine nii ideede kui ka tehniliste lahenduste osas võib olla keeruline.

Kindlasti on ka omad kitsaskohad?

Peamised murekohad tekivad klientidega, kes ei suuda otsustada. Meie ülesanne on pakkuda lahendusi ja tuua välja neist parimad koos valikuvariantidega. Aga kui klient jätab otsused tegemata, ei saa me teda aidata.

Kitsaskohana võib välja tuua ka tegevused, mis on tehtud plaanita ja läbimõtlemata. „Teeme ära ja vaatame, mis siis saab” – see ei toimi. Peame pikemat perspektiivi haarama ja mitte peitma end lause taha „ma ju ei tea, mis kahe kuu pärast saama hakkab”. Tegevuskava ja eesmärgid tuleb teha perspektiiviga ning neid pidevalt kontrollides samm-sammult edasi liikuda.

Milleks üldse turundus? Paljudele väikeettevõtetele ei ole see siiani prioriteet?

Väga hea küsimus.

Tõepoolest on teadlik lähenemine turundustegevusele omane väikesele hulgale ettevõtetele. Kui hetkeks sügavam lähenemine unustada, siis lihtsamalt mõeldes on turundus kõik see, millega ja kellega klient suheldes kokku puutub – alateadvuses mõjutavad teda mitmed pisidetailid, millele me kohe ei oska rõhku panna.

Mõelge ise, mis teid toidupoes või juuksurisalongis olles häirib. Need on pisidetailid, aga muudavad emotsiooni ja mõjutavad sedagi, kas rahakott avaneb kergelt (nii et isegi tähele ei pane) või tuleb see taskust „välja tirida”.

Alustama peame sellest, et teeme ennast, oma müügikanalid ja füüsilise kontori korda, seda nii otseses kui ka kaudses tähenduses. Oleme suhtumiselt avatud ning näitame klientide/partnerite suhtes üles hoolivust ja tähelepanu.

Mõtleme oma meeskonnaga läbi tegevuskava ja proovime vastata küsimustele, mida, kellele ja kuidas pakkuda? Kui me neile selgelt vastata ei suuda, tuleb esitada põhimõtteline küsimus: miks me seda kõike teeme? Kui aga siiski vastata oskame, tulevad välja ka meie tegevuse põhimõtted ja -tõed ning sealt edasi sammud turundustegevuseks.

Turundus ei tähenda vaid reklaami ostmist Eesti Ekspressi või e-kirjade saatmist tundmatutele aadressidele, lootuses, et keegi võtab ühendust. Turundustegevus on teadlik tegevuste jada, milles üks osa on enese olemasolu näitamine, aga sellele eelneb plaan „kodu korda” ja järgneb „külaliste vastuvõtmine ja teenindamine”. Muidugi peab mõtlema sellelegi, mida oma külalistega järgmisel päeval teha. 

Ja veel üks oluline põhimõte, mida tasub järgida – tehke üks suur asi korraga. Nii suudate protsessi paremini jälgida, lõpptulemust täpsemalt prognoosida, kolleegidele, kaaslastele ja partneritele oma mõtteid paremini edasi anda ning mis kõige tähtsam – tulemust paremini mõõta ja järgnevate tegevuste jaoks selgemaid järeldusi teha.

 

RK Media OÜ on teenuse- või projektipõhine koostööpartner turunduse valdkonnas. Juhime turundusprojekte, -kampaaniaid ja muid müügitoetustegevusi, mille jaoks ei soovita/jõuta palgata püsitööjõudu. 

RK Media keskendub kolmele tegevusvaldkonnale – Üldturundus, Digiturundus ja spetsiifilise fookusena Kinnisvaraturundus.

Turunduse ja projektijuhtimise teenust pakume tunni-, päeva-, projektitasu või alalise lepingu alusel.

Osutatavad teenused:

  • turunduse projektijuhtimine eesmärgiga hoida turundus-, reklaami- ja suhtekorraldustegevused etteantud ajalistes ja eelarvelistes piirides
  • turunduseelarve koostamine ja elluviimine
  • turundusideede väljatöötamine ja elluviimine
  • võtmesõnumite ja reklaamtekstide loomine
  • visuaalsete sõnumite loomine
  • reklaamikampaaniate väljatöötamine ning elluviimine nii internetis kui ka trüki- ja muus meedias
  • Kodulehtede tegemine - idee, tekstid, disain, programmeerimine.