Valdkonnad

Elukondlik kinnisvara


Jaekaubandus


Toidukaubandus

Kütuseäri


Ärikinnisvara


Kaubanduskeskused


Parkimiskorraldused


Juhime turundusprojekte, -kampaaniaid ja muid müügitoetustegevusi, mille jaoks ei soovita/jõuta palgata püsitööjõudu. Oleme heades partnersuhetes nii disaini-, reklaami- ja meediaagentuuridega kui ka PR-firmade ning reklaammaterjalide tootjatega.

Turunduse ja projektijuhtimise teenust pakume tunni-, päeva-, projektitasu või püsilepingu alusel.

Osutatavad teenused:

  • turunduse projektijuhtimine eesmärgiga hoida turundus-, reklaami- ja suhtekorraldustegevused etteantud ajalistes ja eelarvelistes piirides
  • turunduseelarve koostamine ja elluviimine
  • turundusideede väljatöötamine ja elluviimine
  • võtmesõnumite ja reklaamtekstide loomine
  • visuaalsete sõnumite loomine
  • reklaamikampaaniate väljatöötamine ning elluviimine nii internetis kui ka trüki- ja muus meedias